Copyright for grafik og fotos i Vagns

Samtlige fotos i Vagns kan frit anvendes efter regler om copyright. Ved anvendelse af materiale fra Vagns skal du være opmærksom på, hvor fotos stammer fra: Egne fotos, offentligt tilgængelige fotos – eller fotos, vi har fået stillet til rådighed for brug i dette site.

Du skal være opmærksom på copyright, der kan adskille sig, alt efter hvilke fotos, det drejer sig om.

Egne fotos

Vagns eget materiale er frigivet under Creative Commons. Det er et mere fleksibelt copyright-system, som er beregnet på at øge fri tilgængelighed og anvendelse af originalt materiale, uden at give afkald på ophavsrettighedshaverens indflydelse.

Vagns har valgt den kategori, hvor al ikke-kommerciel anvendelse er velkommen og gratis, forudsat materialet fortsat distribueres på samme vilkår. Kommerciel anvendelse eller ændring forudsætter aftale med Vagns.

Åbne kilder

Vagns supplerer med materialer fra allerede tilgængelige kilder, fx Wikipedia m.fl. for at beskrive og præsentere områder, lokaliteter med videre bedst muligt. Copyrights fra disse bidragydere er betinget af bidragydernes forvaltning af ophavsret.

Private rettighedshavere

Vagns anvender fotos fra slotte, restauranter, seværdigheder, der venligst har stillet deres fotos til rådighed hér på sitet. Al copyright er stadig knyttet til disse bidragydere og du skal selv sikre dig, at din anvendelse er i overensstemmelse med deres forvaltning af rettigheder.

Vagns angiver i hvert enkelt tilfælde henvisning til ophavsretshaveren.

Copyright på Vagns materialer

De gængse regler for copyright er i de senere ti-år blevet suppleret med regelsæt for mere fri distribution og videreudvikling af kreative produkter, herunder grafik, fotos og musik
Med dette regelsæt kan copyright præciseres mere og gøres fleksibel.
Læs mere på Creative Commons, creativecommons.org/

Creative Commons-licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering-Ikkekommerciel-Deling på samme vilkår 4.0 International-licens.

Sådan anvender du under Creative Commens

Alle fotos er frigivne under rettighedssystemet Creative Commons. Her har du et resume af (og ikke en erstatning for) licensen.

1. Du er er hjertens velkommen til at dele, altså kopiere og omfordele materialet i ethvert medium eller format.
2. Tilpasse, remixe, transformere og bygge videre på materialet.
3. Vi kan ikke tilbagekalde disse friheder, så længe du følger licensbetingelserne.

Du anvender under følgende vilkår:

1: Tilskrivning – respektér ophavsmanden m/k
Du skal give passende kredit, give et link til licensen og angive, om der blev foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver rimelig måde, men ikke på nogen måde, der antyder, at licensgiveren støtter dig eller din brug.

2: Kun til ikke-kommerciel anvendelse
Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål. Hvis du ønsker kommerciel anvendelse skal du kontakte ophavsmand

3: ShareAlike/del under samme vilkår
Hvis du remixer, transformerer eller bygger videre på materialet, skal du distribuere dine bidrag under samme licens som originalen.

4: Ingen yderligere begrænsninger
Du må ikke anvende juridiske vilkår eller teknologiske foranstaltninger, der lovligt begrænser andre fra at gøre noget, licensen tillader.

Anvendelse af fotos udover Creative Commons-reglerne

Hvis du ønsker at benytte materialer udover denne licens, fx at bruge vores billeder til publicering i analogt eller digitalt medie, bedes du henvende dig til Vagns eller øvrige private rettighedshavere med en forespørgsel.